Ocena jakości wody - 2018 rok

 

Gminny Zakład Komunalny  podaje do publicznej wiadomości ocenę jakości wody.

Ocena jakości wody - luty 2018r.

Ocena jakości wody - maj 2018r.

Ocena jakości wody - lipiec 2018r.

Ocena jakość wody - wrzesień 2018r.

Ocena jakości wody - październik 2018r.

Ocena jakości wody - październik 2018r - SUW Osie, SUW Jaszcz,  SUW Tleń

Warunkowa przydatność wody - wodociąg publiczny Tleń, punkt poboru Tleń, ul. Bydgoska 4.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 09.11.2018r

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 20.11.2018r

Ocena jakości wody - listopad 2018r.