Informacja o plikach Cookie

Pytanie do przetargu : Wymiana kolektora ściekowego

Osie, dnia 2015-09-04

 

W związku z zapytaniem oferenta Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907 ze zm.) wyjaśnia co następuje :

 

 

Pytanie Oferenta:

„Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej w Osiu, ul. Polna gm. Osie, woj. kujawsko-pomorskie”.

 

1. Proszę o zamieszczenie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. Ułatwi to pracę i nie spowoduje pomyłki w trakcie przepisywania załączników.

2. Czy w zakres zadania wchodzi budowa na przyłączach kanalizacyjnych studni rewizyjnych tworzywowych PVC d=315 ?

W opisie technicznym jest o nich mowa (pkt 4.4), natomiast brak ich w przedmiarze.

Jeżeli trzeba przyjąć studzienki do wyceny, to w jakiej ilości ?”

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający nie przewiduje zamieszczenia załączników do SWIZ w wersji edytowanej.

Ad 2. Planowane przyłącza kanalizacyjne nowowybudowanego kolektora ściekowego w ilości około 7 szt. należy przełączyć do istniejących odpływów kanalizacyjnych na granicach posesji przyległych do ul. Polnej bez studni rewizyjnych.

 

 

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

 

Krzysztof Kuzimski

Get more template crosstec.de