Informacja o plikach Cookie

Pytanie do przetargu : "Dostawa koparko-ładowarki"

Osie dnia 28.08.2017r.

 

 W związku z zapytaniem oferenta z dnia 25.08.2017rr.  Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia co następuje :

 

 

Pytania Oferenta:

„Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa koparko-ładowarki”.

 

1. Czy zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w silnik, skrzynię biegów i mosty różnych producentów. Zapis mówiący, że te komponenty mają pochodzić od jednego producenta sam z siebie ogranicza konkurencję.

2. Czy zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w automatyczną skrzynię biegów, która ma 6 biegów w przód oraz 3 biegi w tył?

3. Czy oferowany młot hydrauliczny może być innej marki niż koparko-ładowarka przy założeniu, że jest z nią kompatybilny? Zapis zwężający możliwość wyboru producenta młota ogranicza konkurencję.

4. Czy zamawiający dopuszcza dostawę, którego stacjonarny punkt serwisowy znajduje się w odległości 190 km a jego własny samochód serwisowy z mechanikiem stacjonuje w odległości 70km od siedziby zamawiającego?

5. Czy zamawiający dopuszcza niższą wartość zamówienia niż określoną w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej jednej z ceną brutto min. 400.000zł.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad  1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny wyposażonej w silnik, skrzynię biegów i mosty od różnych producentów. Zamawiający w SIWZ nie określa, że główne podzespoły tj. silnik, skrzynia biegów i mosty mają pochodzić od producenta maszyny a jedynie , że mają pochodzić od jednego producenta.                   

Ad 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty koparko-ładowarki wyposażonej w automatyczną skrzynię biegów, która ma 6 biegów w przód oraz 3 biegi w tył.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w młot hydrauliczny innej marki niż koparko-ładowarka pod warunkiem, że jest z nią kompatybilny.

Ad  4. Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ. Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100km od siedziby Zamawiającego.

Ad 5. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali przynajmniej jedną dostawę koparko-ładowarki o wartości nie mniejszej niż 400.000.00 zł brutto każda dostawa.

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

Get more template crosstec.de