Informacja o plikach Cookie

Informacja z otwarcia ofert zadania pn.: Dostawa koparko-ładowarki

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego podaje od publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa koparko – ładowarki”

 

 

                                             Osie,  dnia 19.10.2017r.

 

GZK.26.2.1.2017                                                                   

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na Dostawę Koparko- Ładowarki odbyło się w dniu 19.10.2017 o godz. 10:05.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 393.600,00 PLN brutto.

Oferty złożył:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

INTERHANDLER Sp. z o.o.

ul. Wapienna 6                87-100 TORUŃ

387.320,85 zł

14 dni  od podpisania umowy

Gwarancji 36 miesięcy.

Rękojmia 36 miesięcy

30 dni od daty otrzymania faktury

 

Krzysztof Kuzimski

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Get more template crosstec.de