Informacja o plikach Cookie

Informacje o pracy GZK

 

INFORMACJA

 

Informuję, że od dnia 24.05.2021r. do odwołania wszelkie sprawy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu będą załatwiane poprzez obsługę interesantów w biurze podawczym na korytarzu budynku.

Proszę w miarę możliwości o załatwianie spraw drogą mailową lub telefonicznie, zachęcam  do wcześniejszego telefonicznego umawiania się na spotkanie.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w biurze podawczym nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Powyższe nie dotyczy: 1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;   2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; 4) osoby wymagającej pomocy tłumacza; 5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Oczekujących interesantów proszę o zachowanie „dystansu społecznego”.

Podczas przebywania w budynku obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia oraz umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. 

Proszę o dezynfekcję dłoni niezwłocznie po wejściu do budynku.

 

Get more template crosstec.de