Informacja o wynikach naboru

 

Osie, dnia 03.06.2013

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko konserwator

w Gminnym Zakładzie Komunalnym  w Osiu

 

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

  1. Pan  Marcin Rzóska
  2. Pan  Jakub Piekacz

 

 

                                                                                      Kierownik

                                                                        Gminnego Zakładu Komunalnego

                                                                                 Krzysztof Kuzimski