Informacja o plikach Cookie

Pytanie do przetargu pn. "Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszcalnej masie poniżej 3,5 tony

Osie, 2013-12-04

 

GZK.26.1.3.2013

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn. „Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie poniżej 3,5 tony” Zamawiający otrzymał od oferenta następujące pytanie:

 

 

„Dotyczy: postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony

 

Pytanie dotyczy Rozdziału III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt .3 Parametry i wyposażenie samochodu:

Czy dopuszczają Państwo kolor biały niemetalizowany”

 

 

Odpowiedź Zamawiającego;

            Parametry minimalne, które ma spełniać samochód ciężarowy zostały określone w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza koloru nadwozia  przedmiotowego samochodu jako niemetalizowanego.

 

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

 

Krzysztof Kuzimski

Get more template crosstec.de