Informacja o plikach Cookie

Informacja z otwarcia ofert zadania pn.: Dostawa koparko-ładowarki

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego podaje od publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa koparko – ładowarki”

Czytaj więcej: Informacja z otwarcia ofert zadania pn.: Dostawa koparko-ładowarki

Ogłoszenie przetargu: Dostawa koparko-ładowarki"

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg pn. : "Dostawa koparko-ładowarki"

Czytaj więcej: Ogłoszenie przetargu: Dostawa koparko-ładowarki"

Unieważnienie przetargu: "Dostawa koparko-ładowarki"

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa koparko-ładowarki”.

Czytaj więcej: Unieważnienie przetargu: "Dostawa koparko-ładowarki"

Informacja z otwarcia ofert: Dostawa koparko-ładowarki

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego podaje od publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa koparko – ładowarki”

Czytaj więcej: Informacja z otwarcia ofert: Dostawa koparko-ładowarki

Pytanie do przetargu : "Dostawa koparko-ładowarki"

Osie dnia 28.08.2017r.

 

 W związku z zapytaniem oferenta z dnia 25.08.2017rr.  Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia co następuje :

 

Czytaj więcej: Pytanie do przetargu : "Dostawa koparko-ładowarki"

Get more template crosstec.de