Informacja o plikach Cookie

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Osie,  2017-07-18

 

Gminny Zakład Komunalny

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  2017r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin

1.

Dostawa koparko -ładowarki

Dostawy

Przetarg nieograniczony

300.000,00zł

III Kwartał

 

Kierownik Zakładu

Krzysztof Kuzimski

 

Informacja o wynikach naboru: konserwator - elektryk

 

                        Osie, dnia 18.07.2017r

 

 

INFORMACJA

Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego

o wynikach naboru na stanowisko konserwator – elektryk.

  1. Nazwa i adres jednostki : Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie;
  2. Stanowisko: konserwator - elektryk;
  3. W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko został wybrany:

        Pan  Paweł Szajerka, zam. Drzycim;

  1. Uzasadnienie: Pan Paweł Szajerka spełnia wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. O wyborze kandydata zdecydował wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy konserwator-elektryk

Osie, dnia 27.06.2017r.

 

 

Ogłoszenie

Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu

o naborze na wolne stanowisko pracy:

 konserwator - elektryk

 

 

Wymiar etatu: pełen etat, praca w ruchu równoważnym.

 

Główne obowiązki:

  1. Prowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sterowniczych, usuwanie stwierdzonych usterek, montaż, kontrola urządzeń zasilanych energią elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach ścieków i stacjach uzdatniania wody,

 

  1. Prowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych i budowlano-montażowych na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii na sieci, wykonywanie odczytów i wymiany wodomierzy, obsługa systemu PSION.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy konserwator-elektryk

Informacja o przerwie w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z planowaną w dniu   5 kwietnia  2017r. (środa) w godzinach 830-1300 przerwą w dostawie energii elektrycznej dla STACJI UZDATNIANIA WODY TLEŃ,  informuje że dla miejscowości: Tleń, Łążek, Wierzchy, Pruskie nastąpi również przerwa w dostawie wody.

 

Informacja - wynik naboru

 

                        Osie, dnia 05.04.2016r.

 

 

 

 

INFORMACJA

Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego

o wynikach naboru na stanowisko konserwator

 

  1. Nazwa i adres jednostki : Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie;
  2. Stanowisko: konserwator;
  3. W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko został wybrany:

       Pan  Arkadiusz Borzyński zam. Osie;

  1. Uzasadnienie: Pan Arkadiusz Borzyński spełnia wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. O wyborze kandydata zdecydował wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Kierownik

Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

 

Get more template crosstec.de