O GZK

Sprawozadnia finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok