Informacja o plikach Cookie

Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów

W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawisusa SARS-CoV-2 informujemy, że od  2 listopada 2020 r. do odwołania zawieszamy bezpośrednią obsługę interesantów

Prosimy o kontakt  telefoniczny 52 33 29 896 lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych

w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego  - RODO,  i n f o r m u j e m y :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny  w Osiu : tel. 52 33 29 896, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

-  wykonania umów, której jest Pan/Pani stroną,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej);

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

 

 

 

 

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi informujemy, że  w dniach  17 lipca  2018r.   do dnia 20 lipca 2018 roku  w godzinach 700-1600  dla miejscowości: Osie, ul. Kościuszki mogą nastąpić  przerwy w dostawie wody.

 

Ciasteczka

Czym są pliki Cookie


Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości naszego serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari

 

 

 

Oczyszczalnie ścieków

Skrócony opis technologiczny oczyszczalni ścieków w Osiu

Ścieki do oczyszczalni dostarczane są przewodem tłoczonym z terenu gminy Osie Na oczyszczalni istnieje punkt zlewny ścieków dowożonych, do którego samochodami asenizacyjnymi dowozi się nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych. Połączone ścieki dowożone i „świeże” w komorze wytłumienia dopływają do budynku krat, gdzie oczyszcza się je wstępnie na karcie mechanicznej schodkowej . Zanieczyszczenia zatrzymywane na karcie poprzez praskę do skratek dostarczane są do pojemnika, w którym dezynfekuje się je wapnem chlorowanym oraz wywozi na wysypisko śmieci. Po kracie ścieki dopływają do zbiornika uśredniającego. Istniejący zbiornik dzieli ścianę wewnętrzną na dwie równe części. Dopływ ścieków odbywa się cyklicznie na przemian raz do jednej, a następnie do drugiej części. Napełnienie zbiornika odbywa się od minimalnego do maksymalnego poziomu ścieków. Zasuwy elektryczne na dopływie i odpływie ze zbiornika sterowane są od poziomu ścieków.

W trakcie dopływu ścieków do zbiornika pracują mieszadła mechaniczne, które zapobiegają sedymentacji osadu na dnie zbiornika.Komora osadu czynnegoZbiornik uśredniający zabezpiecza obiekty technologiczne oczyszczalni przed nadmiernym hydraulicznym obciążeniem w czasie opadów deszczu, jednocześnie jest zbiornikiem, w którym następuje hydroliza złożonych związków organicznych przed biologicznym procesem oczyszczalnia ścieków w komorze osadu czynnego

Zbiornik dzieli się ścianami działowymi na następujące części:

  • Komora defosfatacji
  • Komora denitryfikacji
  • Komora nitryfikacji

W komorach nienapowietrzanych ścieki i osad czynny mieszane są mieszadłami mechanicznymi. W komorze napowietrzanej ścieki mieszane i napowietrzane są szczotką mechaniczną.  Z komory napowietrzania ścieki wraz z osadem czynnym dopływają do komory rozdzielczej przed osadnikami wtórnymi. W osadnikach następuje oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od ścieków biologicznie oczyszczonych.

Ścieki oczyszczone poprzez koryta zbiorcze dopływają kanałem do dwóch stawów stabilizacyjnych tlenowych z roślinnością naczyniową.  W stawach następuje biologicznie doczyszczenie ścieków w warunkach naturalnych, uśrednienie składu, dotlenienie.

Stacja odwadniania osadu

Po stawach ścieki dopływają do kanału zrzutowego, na którym zlokalizowana jest zwężka Venturiego z urządzeniem pomiarowym.  Osad biologiczny oddzielony od ścieków oczyszczonych w osadnikach pionowych odprowadzany jest z dna tych osadników pod ciśnieniem hydrostatycznym do przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego, skąd dostarcza się go do komory osadu czynnego jako powrotny, a nadmierny kieruje się do zbiornika przed stacją odwadniania i wapnowania osadu. Do stacji odwadniania osadu dostarcza się również okresowo osad z dna zbiornika uśredniającego. W wyniku prowadzenia procesu zatrzymywania i recyrkulacji osadu z tego zbiornika osad ten jest osadem beztlenowym o charakterze osadu z procesu fermentacji metanowej. Osad ten odwadnia się mechanicznie oraz dodatkowo dezynfekuje i stabilizuje wapnem palonym. Biologiczny osad nadmierny odprowadzany z komory tlenowej jest stabilizowany tlenowo. Po mechanicznym odwodnieniu jest on również dezynfekowany wapnem.  W celu utrzymania wysokiego stopnia oczyszczania ścieków niezależnie od warunków procesu biologicznego zaprojektowano stację dozowania PIX- u.

Get more template crosstec.de