Informacja o plikach Cookie

Forma prawna

Gminny Zakład Komunalny został utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy Osie  Nr X/52/03 

z dnia  11 grudnia 2003 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i rozpoczął działalności

od 1 stycznia 2004r.

Przedmiotem działalności Zakładu zgodnie ze statutem jest:

1) Budowa, utrzymania, rozbudowa, modernizacja, eksploatacja sieci wodociągowej

i urządzeń ujęcia wody oraz sieci kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych,

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;

2) Utrzymanie porządku i czystości, w tym prowadzenie gminnego wysypiska śmieci;

3) Administrowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi;

4) Budowa, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych;

5) Wywóz stałych i płynnych nieczystości;

6) Świadczenie usług:

- transportowych;

- naprawy dróg i ulic;

- remontowo-budowlanych;

7) administrowanie targowiskami;

Get more template crosstec.de