Informacja o plikach Cookie

Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych

w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego  - RODO, 

i n f o r m u j e m y :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny  w Osiu : tel. 52 33 29 896, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Zygfryda Schreiber - z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Gminnego Zakładu Komunalnego, ul. Rynek 2, 86-150 Osie.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

-  wykonania umów, której jest Pan/Pani stroną,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej);

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

 

 

 

 

Get more template crosstec.de