Informacja o plikach Cookie

TARYFY 2018 ROK

 Osie, dnia 27.12.2017r.

TARYFY 2018 ROK

 

Informujemy, iż na mocy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2017 poz. 2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie  ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp.

Określenie grupy taryfowej

Netto

Brutto

1.

Dla odbiorców do spożycia lub na cele socjalno- bytowe     ( Grupa 1 )

2,05 zł/m3

2,21 zł/m3

2.

Dla odbiorców na cele produkcji spożywczej  ( Grupa 2 )   

2,08 zł/m3

2,25 zł/m3

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.

Określenie grupy taryfowej

Netto

Brutto

1.

Ścieki komunalne do kanalizacji ( Grupa 1 )

4,02 zł/m3

4,34 zł/m3

2.

Ścieki przemysłowe  do kanalizacji ( Grupa 2 )     

12,84 zł/m3

13,87 zł/m3

3.

Ścieki komunalne dowożone ( Grupa 3 )

dopłata do grupy taryfowej (Uchwała Rady Gminy Osie        Nr XXIV/180/17 z 16.11.2017r.)

8,84zł/m3

4,00zł/m3

9,55 zł/m3

4,32zł/m3

4.

Ścieki deszczowe( Grupa 4 )                     

2,14 zł/m3

2,31 zł/m3

5.

Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków        ( Grupa 5 )       

27,50 zł/m3

29,70 zł/m3

Get more template crosstec.de