Informacja o plikach Cookie

Informacja z otwarcia ofert - Wymiana kolektora ściekowego

Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie pn. "WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w  OSIU , ul. POLNA gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.”.

 

Gminny Zakład Komunalny

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

                                                                                                                       Osie, dnia 21.09.2015 r.

                                                                      

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr GZK.26.1.1.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na:

WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w  OSIU , ul. POLNA gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.”.

 

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert

      

Gminny Zakład Komunalny działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

WYMIANA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ/OGÓLNOSPŁAWNEJ w OSIU , ul. POLNA  gm. OSIE, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE.”.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   203.502,00 zł netto

II)   Kryterium: cena, okres gwarancji

III)    Oferty złożyli:

1. Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek

89-600 CHOJNICE, ul. Gabrieli Zapolskiej 18

cena oferty brutto: 242.734,44  zł

cena oferty netto:   197.345,07 zł

Okres gwarancji: 60 m-cy

2. HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka

89-115 MROCZA, ul. Burmistrza Ciążyńskiego 24

 cena oferty brutto:  272.404,00 zł

cena oferty netto:    221.466,67 zł

Okres gwarancji : 60 m-cy

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „ MEL-KAN” Sp. z o.o.

86-300 GRUDZIĄDZ, ul. Ossowskiego 26

cena oferty brutto:  296.626,85 zł

cena oferty netto: 241.160,04  zł

Okres gwarancji : 60 m-cy

4. Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek

87-400 GOLUB-DOBRZYŃ, ul. Drwęcka 9

cena oferty brutto: 233.700,00 zł

cena oferty netto:  190.000,00  zł

Okres gwarancji : 60 m-cy

5. WIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

86-010 KORONOWO, ul. Nadrzeczna 24

cena oferty brutto: 145.746,37 zł

cena oferty netto:  118.492,98 zł

Okres gwarancji : 60 m-cy

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

Get more template crosstec.de