Informacja o plikach Cookie

Pytanie do przetargu: "Dostawa koparko-ładowarki"

Osie dnia 24.08.2017r.

 

 W związku z zapytaniem oferenta z dnia 24.08.2017r.  Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia co następuje :

 

Pytanie Oferenta:

„Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa koparko-ładowarki”.

 

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny z przednią osią wychylną, przednimi kołami skrętnymi i sztywnymi tylnymi? Na rynku nie występuje maszyna z kołami 20’ z przodu i 26 cali z tyłu z obiema osiami skrętnymi.

2. Proszę o określenie, ile motogodzin Zamawiający przewiduje przepracować maszyną w ciągu roku?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny (koparko-ładowarki) z przednią osią wychylną, przednimi kołami skrętnymi i sztywnymi tylnymi.

Ad 2.  Zamawiający przewiduje przepracować maszyną w ciągu  jednego roku do 350 motogodzin.

  

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

Get more template crosstec.de